الاهیات آزادیبخش – نظریه کلام جدید مسیحی در نهضت های آزادیبخش آمریکای لاتین
61 بازدید
محل نشر: هفته نامه پگاه شماره 17 صص 10-12-1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی