سیستم های حقوقی کشور های اسلامی
41 بازدید
ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم
نقش: مترجم
سال نشر: 1372
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی