مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی
38 بازدید
ناشر: موسسه انتشاراتی امیرکبیر تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی